Zaznacz stronę

W naszym mieście brakuje mi takiego środowiska jak grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Przez swoją niepełnosprawność, zapragnąłem  stworzyć taką grupę. Idąc tym tokiem rozumowania, spotkałem się z ks. Dominikiem Frączkiem, wikarym Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Wernera, który uznał, że to ma głęboki sens.

Jaką rolę w życiu ludzi z niepełnosprawnością miałaby spełniać grupa wsparcia? Każde spotkania zaczynałoby się Eucharystią, następnie byłby czas na indywidualne porady księdza dotyczące zasad postępowania w konkretnych sytuacjach i przypadkach. Każda msza święta prowadzona byłaby przez zaproszonego kapłana. Na niektórych spotkaniach widziałbym występy muzyczne prowadzone np. przez zespół „Młodzi z Winkiem”. W programie każdego spotkania spot byłby też sakrament pokuty i pojednania.

Wszystkich, którzy myślą podobnie i uważają, że że taka grupa jest konieczna w Radomiu, bardzo proszę o kontakt.

Projektowanie stron www to projekt dzięki któremu powstał ten blog. Podziękowania również dla Agencja Reklamowa ADdimension.