Zaznacz stronę

Zakończony ponad 40-dniowy protest osób z niepełnosprawnościami nie

rozwiązał większości problemów, w tym również  braku empatii i wystarczającej akceptacji społecznej dla tej wcale niemałej grupy obywateli.

W tym kontekście pragnę poinformować, że w Radomiu z mojej inicjatywy, po wielomiesięcznych staraniach, powstała grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, która rozpocznie działalność w najbliższą niedzielę, 10 czerwca br. w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu przy ul. Wernera 57.

Moją intencją jest organizowanie comiesięcznych spotkań osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin po to, by wzajemnie się wspierać, rozmawiać, wymieniać doświadczenia. Naszym opiekunem duchowym – duszpasterzem jest ks. Dominik Frączek.

Każde spotkanie będzie poprzedzone Mszą Św. w intencji osób z niepełnosprawnościami z naszej diecezji. Zapraszam w najbliższą niedzielę o godz. 18.00.